Regulamin

REGULAMIN – ogólne warunki krótkoterminowego najmu apartamentów Goodnight Warsaw Apartments
 
§ 1. WSTĘP
Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów należących do Goodnight Warsaw Apartaments (zwanego dalej „Obiektem”). W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”). Dokonanie rezerwacji przez klienta (zwanego dalej „Klientem”) jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.
 
§ 2. REZERWACJA
1. Wszystkie apartamenty wynajmowane są na doby.
2. Żeby założyć rezerwacje należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.goodnightwarsaw.com lub skontaktować się telefonicznie z recepcją biura w godzinach od 11.00 do 22.00 pod numerem telefonu +48 661 546 000. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), ilość osób w apartamencie oraz ewentualnie godzinę przybycia. Następnie rezerwacja musi być potwierdzona mailem zwrotnym ze strony Obiektu.
3. Po potwierdzeniu rezerwacji Obiekt pobiera 100% opłaty za rezerwację, aby rezerwacja została utrzymana. Płatność może być dokonana kartą debetową, kartą kredytową lub przelewem na konto (numer konta dostępny jest na stronie internetowej www.goodnightwarsaw.pl lub w potwierdzeniu rezerwacji).
 
§ 3. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU
1.Możliwość anulacji rezerwacji jest dostępna do 14 dni przed datą przyjazdu. Obiekt w takim przypadku obciąży Klienta opłatą w wysokości 50% opłaty za cały pobyt. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Klienta w obiekcie Obiekt obciąży Klienta pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.
2.Powyższe zasady anulacji mogą ulec zmianie na podstawie wybranej stawki cenowej. Szczegóły takiej anulacji będą dostępne przy dokonywaniu rezerwacji, w szczegółach stawki cenowej.
3. Obiekt nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta okres pobytu.
4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych terminów w apartamencie.
 
§ 4. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ
1. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 10.30 dnia następnego.
2. Zameldowanie i odbiór kluczy odbywa się w recepcji Obiektu pod adresem: Al. Jerozolimskie 49, Warszawa, w godzinach od 16.00 do 22.00. Obiór kluczy poza godzinami pracy recepcji jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się w biurze pod adresem: Al. Jerozolimskie 49 i za dodatkową opłatą: w godzinach 22.00 – 24.00 (koszt 70 PLN brutto) i w godzinach: 24.00 – 2.00 (koszt 120 PLN brutto); poza wymienionymi godzinami zameldowanie nie jest możliwe.
3. Jest możliwe zameldowanie i odbiór kluczy bezpośrednio w apartamencie za dodatkową opłatą jednorazową 50 PLN brutto.
4. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli powyższy dokument budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z Klientem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (tj. paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
5. W ramach czynności zameldowania Klient wypełnia i podpisuje umowę najmu krótkoterminowego (zwaną dalej „Kartą meldunkową”), w której proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług noclegowych. Wypełnienie Karty meldunkowej w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe.
6. Również, do czynności zameldowania jest wymaganie okazanie tej samej karty kredytowej, której Klient użył przy dokonywaniu rezerwacji.
7. W niektórych apartamentach Obiekt posiada zamki elektroniczne. W takich apartamentach nie obowiązują standardowe zasady meldowania Klienta, o ile Klient zamelduje się w sposób elektroniczny do 24h przed przyjazdem co oznacza, że:
– dopełni wszelkich formalności meldunkowych (wypełni i odeśle skanem Kartę meldunkową z podpisem),
– dokona wszelkich płatności z wyprzedzeniem.
W przypadku wypełnienia powyższych formalności na mniej niż 24h przed przyjazdem, Klienta obowiązuje standardowa procedura zameldowania w recepcji.
8. Przy zameldowaniu Obiekt zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji na przypadek szkód i zniszczeń w wysokości 500 PLN. Kaucja może zostać pobrana w formie preautoryzacji na karcie płatniczej lub gotówką. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty wymeldowania Klienta pod warunkiem stwierdzenia braku szkód lub zniszczeń w apartamencie w formie zwolnienia środków na karcie lub przelewem (jeśli kaucja była wpłacona gotówką).
 
§ 5. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU
1. Cena wynajmu uwzględnia podatek VAT. Przy dłuższych najmach mogą być doliczane opłaty za wodę oraz energię elektryczną. Dostęp do Internetu przez WiFi oraz do TV jest bezpłatny we wszystkich apartamentach.
2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się czysta pościel, ręczniki i podstawowe środki czystości na start.
3. W trakcie pobytu Klienta jest możliwe dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników za dodatkową opłatą w wysokości 70 PLN brutto. Usługa wykonywana jest wyłącznie na życzenie Klienta.
4. Parking publiczny jest dostępny przy sąsiednich ulicach i może wymagać dodatkowej opłaty. Część apartamentów posiada prywatny parking podziemny za dodatkową opłatą 30 PLN brutto za dobę. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne rzeczy zostawione w apartamencie.
6. Przedmioty pozostawione przez Klienta w apartamencie po jego opuszczeniu, mogą zostać odesłane na koszt Klienta pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Klienta adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru za te rzeczy, Obiekt nie odpowiada.
7.Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itp) stanowiących wyposażenie apartamentu.
 
§ 6. OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient zobowiązuje się do używania wynajętego apartamentu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
3. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu, w przeciwnym razie Obiekt może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za sprzątnie w wysokości 100 PLN brutto. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
5. Klient jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo apartamentu, zamykania drzwi na klucz przy każdorazowym wyjściu, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody w czasie nieobecności.
6. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić obsługę Obiektu.
8. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Klienta apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego apartamentu w momencie pojawienia się Klienta po raz pierwszy w apartamencie, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Klienta.
10. Klient odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu oraz pilota do garażu (jeśli wydany), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrobienia nowego klucza lub pilota w wysokości 300 PLN za komplet kluczy i 200 PLN za pilota do garażu. Jeżeli koszty wyrobienia nowych kluczy/pilota lub wymiany zamka w drzwiach będą wyższe niż wyżej wymienione kwoty to Klientowi zostanie naliczona opłata zgodnie z poniesionymi kosztami przez Obiekt.
11. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Klienta wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej do przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego apartamentu pozostawia się jedynie w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia przebywających w nim Klientów, awarii lub w przypadku niestosowania się Klientów do niniejszego Regulaminu.
12. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami telefonicznymi.
13. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów jest zabronione w apartamencie. W przypadku złamania zakazu Obiekt może pobrać od Klienta karę w wysokości 500 PLN.
14. Zwierzęta domowe są akceptowane za uprzednią zgodą personelu Obiektu. Klient odpowiada za wszystkie ewentualne szkody i zniszczenia, które zostaną dokonane przez zwierzęta. Za obecność zwierzęcia w apartamencie Obiekt pobiera opłatę 30 PLN brutto za dobę. W przypadku nie zgłoszenia obecności zwierzęcia w apartamencie, Obiekt może pobrać karę w wysokości 500 PLN.
15. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody na mieniu Obiektu lub zakłócił zasady etyki współżycia społecznego.
16. Bez uprzedniej pisemnej zgody Obiektu, wykonywanie zdjęć i filmów w apartamencie na użytek komercyjny, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, jest zabronione. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych. W przypadku zrealizowania komercyjnej sesji zdjęciowej bez wiedzy Obiektu, Obiekt obciąży Klienta karą finansową w wysokości 5 000 PLN.
17. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Obiekt może pobrać karę w wysokości 1 500 PLN oraz żądać kosztów naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas takiej imprezy.
 
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dokonanie rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej www.goodnightwarsaw.pl lub telefonicznie przez recepcję Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych.
2. Klient wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych przez Obiekt w ramach realizacji niniejszej Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz obowiązującymi w zakresie danych osobowych przepisami prawa krajowego.
3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszej umowy najmu krótkoterminowego.
4. Obiekt zobowiązuje się przechowywać dane osobowe Klienta w sposób bezpieczny i odpowiedzialny przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu wymeldowania Klienta.
5. W szczególności, dane osobowe Klienta przetwarzane są:
– w celu wykonania i na podstawie umów krótkoterminowych apartamentów,
– w celu wykonania obowiązków księgowych i podatkowych, realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, załatwiania kwestii spornych i obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych i archiwalnych (dowodowych).
6. Obiekt może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
– firmie księgowej, z którą współpracuje,
– firmie IT zapewniającej wsparcie informatyczne i usługi ewidencji, przechowywania i backupu danych, z którą współpracuje,
– oraz innym instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. urzędowi skarbowemu, sądowi, prokuraturze (jeśli się o to zwrócą).
7. Administratorem danych osobowych jest Hubert Mokrzycki, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie (00-354) przy ul. Dynasy 10/9, NIP 5242460481, REGON 146288315.
8. Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe od Obiektu proszeni są o wyrażenie dodatkowej zgody dla celów marketingu usług w Karcie meldunkowej zaznaczając odpowiednie pole. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu i ma prawo do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient może tego dokonać kontaktując się z Obiektem za pośrednictwem maila na adres: biuro@goodnightwarsaw.pl.
 
§ 8. INNE
1. Pobyt z dzieckiem do lat 3 (trzech) w apartamencie i spanie w tym samym łóżku jest bezpłatne. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny. Dzieci w wieku od lat 4 (czterech) podlegają opłacie 50 PLN brutto za dobę. Dzieci powyżej 12 roku życia traktowane są jako osoby dorosłe. Istnieje możliwość wstawienia do pokoju łóżeczka dziecięcego za dodatkową opłatą jednorazową w wysokości 80 PLN brutto.
2. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany konkretnie zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie w przypadku wystąpienia awarii, błędów systemu rezerwacyjnego lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających zakwaterowanie Klienta. W przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie Obiekt zwraca Klientowi koszty rezerwacji, z potrąceniem kwot należnych Obiektowi za usługi już wykonane.
 
§ 9. REKLAMACJE
1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres biuro@goodnightwarsaw.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Obiektem, a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Obiektu.
2. W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.